Witaj na stronie Kancelarii Radcy Prawnego

Łukasza Bieryło

 
 
 

Jak możemy Ci pomóc?

 

Oferta i zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Bieryło oferuje wszechstronną pomoc prawną podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Świadczone usługi polegają zarówno na reprezentacji przed sądami i innymi organami (urzędami), doradztwie prawnym (porady i opinie), czy też wsparciu na etapie negocjacji umów. Firmom i instytucjom Kancelaria oferuje usługi prawnicze w ramach umowy stałej obsługi prawnej lub w ramach pojedynczych zleceń.

Kancelaria świadczy również usługi prawne online. Celem uzyskania porady (opinii) prawnej należy uzupełnić i wysłać formularz w zakładce „KONTAKT”. Po otrzymaniu zapytania zostanie określona wysokość wynagrodzenia za usługę, a po jej akceptacji przez klienta porada (opinia) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 24-72 godzin (w zależności od zawiłości sprawy).


" Ignorantia legis non excusat” - („Nieznajomość prawa nie jest wytłumaczeniem”)

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw ustalane jest z uwzględnieniem stopnia ich skomplikowania, nakładu pracy i przewidywanego czasu trwania. Kancelaria oferuje przejrzyste zasady rozliczeń z klientem, tak aby nie stanowiły one zaskoczenia na żadnym etapie sprawy. W zależności od potrzeb i możliwości klienta Kancelaria może zaproponować różne systemy wynagrodzeń: godzinowe (zależy od ilości czasu poświęconego na sprawę), ryczałtowe (określane z góry przed podjęciem sprawy), jak również częściowo prowizyjne (zależne od osiągniętego efektu). Poza wynagrodzeniem klient ponosi koszty opłat sądowych, skarbowych i administracyjnych, czy też zaliczek komorniczych.

 
 
 
 
„Da mihi factum, dabo tibi ius” - („Podaj mi fakty, a podam ci prawo”)

O kancelarii

Radca Prawny Łukasz Bieryło ukończył studia prawnicze ze specjalizacją z prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Białymstoku. W latach 2004-2007 odbył aplikację sądową zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. Od 2004 r. toku zdobywał doświadczenie zawodowe pracując jako prawnik w kancelarii radcy prawnego, a także współpracując przy obsłudze prawnej portali internetowych, stowarzyszeń i przedsiębiorców. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego uzyskał w 2009 roku, stając się członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych (numer wpisu BŁ/829). Od 2011 roku prowadzi w Białymstoku indywidualną praktykę w ramach Kancelarii Radcy Prawnego..


Czytaj więcej